Activiteiten Parochiehuis Tienray Startpagina Doelstelling Bestuur Info Algemeen Contact
© Stichting Parochiehuis Tienray
Activiteitenjaarverslag Stichting Parochiehuis Tienray 2014 en 2015 Inleiding In bijgaand activiteiten jaarverslag zijn de belangrijkste activiteiten opgenomen zoals ze zijn uitgevoerd door het bestuur van Stichting Parochiehuis Tienray in 2014 en 2015. Bestuursactiviteiten Het bestuur van de stichting heeft in 2014 en 2015 jaarlijks zes keer vergaderd. Belangrijkste speerpunt waren hierbij de investeringen en onderhoud in het gebouw. Daarnaast wordt jaarlijks een overleg georganiseerd met alle gebruikers van het gebouw. Gebouwenbeheer In 2015 zijn een aantal investeringen in duurzaamheid doorgevoerd. Het dak is volledig gerenoveerd, er zijn zonnepanelen aangeschaft en de oude TL-verlichting is vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Werkgroep accommodaties Tienray De stichting is vertegenwoordigd in de werkgroep accommodaties Tienray. Doel van deze werkgroep is om te komen tot een breed gedragen plan voor het gebruik van de diverse accommodaties in het dorp. Hierbij worden ook de mogelijkheden onderzocht om meerdere accommodaties samen te voegen. Beheerdersactiviteiten De beheerders van het Parochiehuis faciliteren de gebruikers. Het gaat hierbij om schoonmaak, inkoop, agenda- en sleutelbeheer en het ondersteunen bij bardiensten bij activiteiten. Kienen In 2014 heeft de stichting de gezamenlijke verenigingen in Tienray ondersteund bij het organiseren van een twee-wekelijkse kienavond.