Beleidsplan Parochiehuis Tienray Home Doelstelling Bestuur Contact Info Fotogalerij
© Stichting Parochiehuis Tienray
Algemeen Dit beleidsplan heeft tot doel de grote lijnen van het beleid van onze Stichting Parochiehuis Tienray duidelijk te maken en de ambities voor de komende jaren te formuleren. Het geeft vervolgens de kaders aan waarbinnen het bestuur ondersteuning wil geven aan de beheerders en daarnaast vrijwilligers en inwoners van Tienray wil ondersteunen om in de gemeenschapsaccommodatie activiteiten te ontplooien. Beloningsbeleid Aan het vervullen van een bestuursfunctie binnen de stichting is geen enkele financiële vergoeding verbonden. De beheerder(s) van het gebouw ontvangt/ontvangen een vergoeding ter hoogte van maximaal de door de belastingdienst vastgestelde vrijwilligers- vergoeding.
Beleidsplan 2020 - 2025