BELEIDSPLAN Parochiehuis Tienray Startpagina Doelstelling Bestuur Info Algemeen Contact
© Stichting Parochiehuis Tienray
Algemeen Dit beleidsplan heeft tot doel de grote lijnen van het beleid van onze Stichting Parochiehuis Tienray duidelijk te maken en de ambities voor de komende jaren te formuleren. Het geeft vervolgens de kaders aan waarbinnen het bestuur ondersteuning wil geven aan de beheerders en daarnaast vrijwilligers en inwoners van Tienray wil ondersteunen om in de gemeenschapsaccommodatie activiteiten te ontplooien.
Beleidsplan 2015 - 2020