DOELSTELLING Parochiehuis Tienray Home Doelstelling Bestuur Contact Info Fotogalerij
Doelstelling   De stichting heeft ten doel: het oprichten, casu quo overnemen, in stand houden en exploiteren van een gebouw, dat voorziet in de behoefte aan lokaalruimte(n) voor de activiteiten van plaatselijke bonafide organisaties en instellingen, werkzaam op geestelijk, maatschappelijk, sociaal en cultureel terrein. De stichting verschaft aan de hiervoor bedoelde verenigingen en instellingen, welke niet over eigen ruimte(n) beschikken en van het hiervoor bedoelde gebouw gebruik willen maken, naar verhouding van hun redelijk behoeften, lokaalruimte(n) voor een verantwoorde ontplooiing van hun activiteiten.
© Stichting Parochiehuis Tienray
Doelstelling