DRANK- en HORECAWET Parochiehuis Tienray Home Doelstelling Bestuur Contact Info Fotogalerij
© Stichting Parochiehuis Tienray
Drank- en Horecawet   Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft op 19 november 2013 lokaal invulling gegeven aan deze nieuwe wet door een aantal nieuwe regels vast te stellen. Graag informeren wij u hierover op deze pagina, voor zover betrekking op gemeenschapshuizen.
1
Schenktijden  De meest meest in het oog springende verandering is die van de schenktijden. Het schenktijden wordt bedoeld: het verstrekken van zwak alcoholische dranken gedurende een bepaalde tijd. Voorheen waren de schenktijden opgenomen in de vergunning. Dit is veranderd per 29 november 2013. De schenktijden staan nu in de lokale verordening. De gemeente heeft hiervoor overleg gehad met verenigingen en stichtingen. Dat heeft geleid tot de volgende lokale regel: Een paracommercieel rechtspersoon verstrekt alcoholische drank uitsluitend vanaf één uur voor de aanvang tot uiterlijk twee uur na afloop van een activiteit. Deze tijden moeten voor gemeenschapshuizen vallen binnen onderstaande bloktijden: ma - vr: 12:00 - 01:00 uur za - zo: 10:00 - 01:00 uur
2
Bijeenkomsten van persoonlijke aard  Vereningingen en stichtingen mogen alleen alcoholische drank verstrekken tijdens activiteiten die direct gekoppeld zijn aan hun hoofdactiviteit. Zij schenken geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard. Bijvoorbeeld: op het feestje ter ere van het 25-jarig bestuurslidmaatschap van de voorzitter van de stichting mag in het gemeenschapshuis een alcoholisch drankje worden geschonken. Viert hij zijn jubileum van zijn werk of zijn 25-jarig huwelijksfeest in het gemeenschapshuis, dan mag dat niet. Ook mag geen alcohol worden geschonken op feesten of vergaderingen van personen die niet, of niet rechtstreeks, betrokken zijn bij de activiteiten van de stichting. Dit verbod geldt niet voor paracommerciële horeca, zoals een gemeenschapshuis, in dorpskernen waar geen of geen geschikte commerciële horecagelegenheid is om het feest te vieren. In dat geval is er namelijk geen sprake van oneerlijke concurrentie.
3
Verhoging leeftijdsgrens naar 18 jaar  Graag wijzen wij erop dat de wettelijke alcoholleeftijd vanaf 1 januari 2014 wordt verhoogd naar 18 jaar. Hierdoor wordt 18 jaar de leeftijd waarop jongeren alcoholhoudende drank verstrekt mogen krijgen, zowel in de (paracommerciële) horeca als in de detailhandel, zowel voor directe, als voor indirecte verstrekking; waarop een jongere (zonder toezicht) als bezoeker aanwezig mag zijn in een slijtlokaliteit. Dit betekent ook dat een jongere onder de 18 jaar strafbaar is als hij/zij op straat en in de horeca, dus in het openbaar, alcohol bij zich heeft. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen dan wel in de horeca of in een (sport)kantine werken.
4
Toezicht en handhaving  Met de wijziging van de Drank- en Horecawet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor toezicht op en handhaving van deze wet en de regels uit de lokale verordening. Voorgeen gebeurde dit door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (nVWA).